Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Συνάντηση γνωριμίας μελών του νέου Δ.Σ. με τους γονείς των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης

  Την Πέμπτη 21/02/2013, στις 5.30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου συνάντηση γνωριμίας των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας με τους γονείς της Α΄ και της Β΄ τάξης.
  Η συζήτηση, στο γενικό της πλαίσιο, αφορούσε τη δραστηριοποίηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και την αποτελεσματικότερη συνεργασία του με το σχολείο. Ως βασική προϋπόθεση θεωρήθηκε η κινητοποίηση και η επίτευξη μαζικότερης συμμετοχής των γονέων.
  Πιο συγκεκριμένα, αντηλλάγησαν σκέψεις σχετικές με επιμέρους θέματα και διατυπώθηκαν προτάσεις, όπως:
 • Να κοινοποιούνται στους γονείς τα θέματα που συζητούνται κάθε φορά στις συνελεύσεις, ώστε να ενημερώνονται και όσοι δεν μπόρεσαν παρευρεθούν. Επίσης διατυπώθηκε από γονείς το αίτημα να ενημερώνονται για τα Πεπραγμένα του Συλλόγου. Στο πλαίσιο αυτό της ενημέρωσης και της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του Συλλόγου και των γονέων ανακοινώθηκε από πλευράς του Διοικητικού Συμβουλίου η δημιουργία σελίδας στο Facebook: «Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 92ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών» και o σχεδιασμός του ιστολογίου (blog) του Συλλόγου: http://goneis92ou.blogspot.gr 
 • Να ιεραρχηθούν και να συγκεκριμενοποιηθούν οι επιμέρους στόχοι/έργα που επιθυμεί σε συνεργασία με το σχολείο να υλοποιήσει ο Σύλλογος (λ.χ. αλλαγή ασφαλτοτάπητα του προαυλίου, ειδικό δάπεδο ασφαλείας του Γυμναστηρίου, βάψιμο αιθουσών κ.λπ.). Διατυπώθηκε η άποψη πως η συμμετοχή και κινητοποίηση των γονέων επιτυγχάνεται ευκολότερα, όταν ο Σύλλογος επικεντρώνεται κάθε φορά σε πολύ ειδική και συγκεκριμένη στόχευση η οποία θα πρέπει να κοινοποιείται στους γονείς. 
 • Η ετήσια εισφορά των μελών του συλλόγου να γίνεται τμηματικά σε μηνιαία ίσως βάση (πιθανώς στις αρχές κάθε μήνα με το πόσο των 2 ευρώ), ώστε να διευκολύνονται οικονομικά οι γονείς που, αν και το επιθυμούν, δεν εγγράφονται στο Σύλλογο, καθώς στις σημερινές συγκυρίες το ποσό των 10 ευρώ λειτουργεί γι’ αυτούς απαγορευτικά. 
 • Να διερευνηθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης (δωρεάν και σε εθελοντική βάση) μαθημάτων Ελληνικών για τους γονείς που δεν έχουν την ελληνική ως μητρική γλώσσα. Οι σκέψεις και οι προτάσεις αυτές έγιναν με αφορμή την έκφραση αδυναμίας από μητέρες να βοηθήσουν τα παιδιά τους στα γλωσσικά μαθήματα. 
 • Επίσης, σε αυτό το πλαίσιο της εθελοντικής προσφοράς, υπήρξαν και πολλές άλλες σκέψεις και προτάσεις, όπως, για παράδειγμα, βάψιμο του σχολείου από εθελοντές γονείς με αγορά των υλικών από το ταμείο του Συλλόγου, δενδροφύτευση συγκεκριμένου χώρου στο προαύλιο, συμμετοχή στην κατασκευή χειροτεχνημάτων για bazaar κ.λπ. Σχεδόν όλοι οι γονείς προθυμοποιήθηκαν να προσφέρουν εθελοντικό έργο στην αποκριάτικη γιορτή, όπου υπάρξει ανάγκη. 
 • Προτάθηκε ακόμη να εξεταστεί η δυνατότητα, τακτικών ή μη, συναντήσεων των γονέων και με αφορμή κάποια παρουσίαση (ίσως και σε PowerPoint) να συζητούνται θέματα που τους απασχολούν και αφορούν την ανάπτυξη των παιδιών και τις σχέσεις τους μέσα στην οικογένεια και το σχολείο (λ.χ. οριοθέτηση συμπεριφοράς, επικοινωνία μεταξύ παιδιών και γονέων, τρόποι μελέτης στο σπίτι, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κ.ά.). 
 • Επιπλέον διατυπώθηκε η άποψη πως η αλληλεγγύη μεταξύ των γονέων, η οποία αποτελεί έναν ρητώς εκφρασμένο στόχο και στο Καταστατικό του Συλλόγου, θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένες μορφές, όπως για παράδειγμα αυτήν της επαγγελματικής αλληλοϋποστήριξης των γονέων. 
 • Τέλος, συζητήθηκαν επιμέρους θέματα που αφορούσαν την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.
(Απόσπασμα από το Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου)