Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Από την παρουσίαση «Η ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο»

Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013, στη βιβλιοθήκη του σχολείου, οι μαθητές της Ε΄και ΣΤ΄ τάξης παρακολούθησαν πρόγραμμα με θέμα «Η ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο». Την παρουσίαση έκανε ο κ. Χρήστος Βεντούρης, υπεύθυνος συστημάτων ασφαλείας.