Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Πιστοποίηση υγείας για την εγγραφή μαθητών στα σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014

Δελτίο Τύπου του Υπουργού Υγείας που αφορά στη χορήγηση πιστοποιητικών υγείας μαθητών για την εγγραφή τους στις δομές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014. 

Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας
και εδώ το σχετικό έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.