Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Οδηγίες για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2015−2016

Η Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) εξέδωσε οδηγίες για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση από Παρασκευή 22/05/2015 έως και Τρίτη 09/06/2015 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.: https://www.iep.edu.gr/pps 

Εδώ μπορείτε να δείτε  τον Πίνακα θέσεων για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία 2015-2016.