Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Διαδικασία επιλογής και εγγραφής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2015-2016, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά τις εργάσιμες μέρες του χρονικού διαστήματος 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2015.

Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση στην Α' τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων δεν στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο.

Στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού, ύστερα από επιλογή.

Για περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία επιλογής διαβάστε εδώ τη σχετική εγκύκλιο.