Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Εγγραφή στην Α΄ τάξη

Ενημερωθείτε από το ιστολόγιο του σχολείου μας σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη.