Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα:

10:00-11:00   τάξεις Α΄ και Β΄
11:00-12:00   τάξεις Γ΄ και Δ΄
  12:00-13:00   τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄


ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ