Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Συνέχιση προγράμματος «Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές»

Φίλοι γονείς,
Σας ενημερώνουμε πως ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία με το ΥΠΠΕΘ, θα συνεχίσει και φέτος την ενίσχυση μαθητών και των οικογενειών τους σε θέματα σίτισης στο πλαίσιο του ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος «Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές».
Στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (και σ’ αυτές ανήκει και το σχολείο μας) παρέχονται σε μηνιαία βάση δέματα τροφίμων, τα οποία θα διατίθενται στις οικογένειες των μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης. Οι οικογένειες μαθητών θα επιλεγούν βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.


Απαραίτητα δικαιολογητικά

Προκειμένου να υποβάλει αίτηση η οικογένεια του μαθητή για να ενταχθεί στο πρόγραμμα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει καταθέσει στο σχολείο τα ακόλουθα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την οικονομική κατάσταση της οικογένειας και που αιτιολογούν την ανάγκη ένταξης στο πρόγραμμα «Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές»:
 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου,
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2015
 • Κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ (εφόσον διαθέτει),
 • Πιστοποιητικό πολύτεκνης οικογένειας από αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα (εφόσον είναι πολύτεκνοι).


Οικονομικά Κριτήρια 

Τα οικονομικά κριτήρια για κάθε οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων των γονέων ή κηδεμόνων, προσδιορίζονται ως εξής:
 • Για οικογένεια με δύο ή τρία άτομα: συνολικό δηλωθέν εισόδημα μέχρι 8.000 ευρώ. 
 • Για οικογένεια με τέσσερα άτομα: συνολικό δηλωθέν εισόδημα μέχρι 9.500 ευρώ. 
 • Για οικογένεια με πέντε άτομα: συνολικό δηλωθέν εισόδημα μέχρι 11.000 ευρώ. 
 • Για οικογένεια με έξι άτομα: συνολικό δηλωθέν εισόδημα μέχρι 12.500 ευρώ. 
 • Για οικογένεια με επτά άτομα: συνολικό δηλωθέν εισόδημα μέχρι 14.000 ευρώ. 
 • Σε περίπτωση πολυμελούς οικογένειας πέραν των επτά ατόμων το ποσό των 14.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο στην οικογένεια.