Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Τα εγκεκριμένα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα του Υπουργείου Υγείας για την αξιολόγηση και πιστοποίηση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (επικαιροποιημένος πίνακας)


Για τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα:
  1. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Παλλήνης
  2. Ψυχιατρικό Τμήμα Ναιάδων 117Α Παλαιό Φάληρο
  3. Παν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη Κυριακίδη 1
  4. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αγία Τριάδα Πρέβεζα
  5. Κέντρο Ψυχικής Υγείας- Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Κεφαλληνίας

που ήταν στον πίνακα των εγκεκριμένων Ιατροπαιδαγωγικών που διαβιβάστηκε στο με αριθμ.πρωτ. 4682/Γ6/ 15-01-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, οι γνωματεύσεις τους είναι σε ισχύ για το σχολικό έτος 2016-2017.

Τα εγκεκριμένα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα του Υπουργείου Υγείας είναι τα εξής (κάντε κλικ πάνω στις εικόνες για να μεγαλώσουν):