Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Για ένα πιο χαρούμενο και ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά μας

Εικόνες από τη χθεσινή δράση του Συλλόγου (Τετάρτη 25 Οκτωβρίου)
Ζωγραφίσαμε πάλι!