Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

Σχετικά με την υπόγεια διάβαση

Η απάντηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής στο έγγραφό μας σχετικά με τον καθαρισμό της υπόγειας διάβασης. Οι προσπάθειες του Συλλόγου βρίσκουν ανταπόκριση.